Támogatóink:

 
2016. 12. 10. Felhívás a 2016. december 11-i parlamenti választások tárgyában

Kedves unitárius testvéreim!

A küszöbön álló romániai parlamenti választások előtt tisztelettel fordulok lelkésztestvéreimhez és gyülekezeti tagjaink felé. A parlamenti demokrácia szabályai szerint, meghatározott időközönként szavazóurnákhoz járulhatunk, hogy megválasszuk azokat a képviselőket és szenátorokat, akikről a közjó szolgálatát feltételezzük. A helybeli közösségek jól tudják, hogy kik azok a jelöltek, akik nem csak ígérgetnek, hanem meghallgatják gondjainkat és ténylegesen munkálkodnak közösségi problémáink orvoslásáért. Fontos, hogy minden személy éljen a választásokon való részvételi jogával és hozzájáruljon társadalmunk alakulásához.

Főpásztori üdvözlettel: Bálint Benczédi Ferenc püspök

2016. 12. 06. ULOSZ közgyűlés Székelyudvarhelyen

Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége a 2016. évi közgyűlését december 7-8. között tartja Székelyudvarhelyen a Septimia Wellness Központban. A találkozó alkalmával dr. Gidó Csaba történész tart előadást: Vitaindító gondolatok a 2018. évi egyházi és állami évfordulók kapcsán címmel, valamint bemutatásra kerül Székely Kinga Réka Papnő mesék című kötete.

2016. 12. 05. Marosvásárhelyen a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör

Fotó: Nagy GizellaÖrömmel és nagy-nagy lelkesedéssel indultunk Marosvásárhely felé november 20. reggelén, hogy eleget együnk Nagy László tiszteletes úr és a Bolyai téri Unitárius Egyházközség felkérésének. Megtisztelő meghívás volt ez számunkra, és tudtuk, hogy a dalos ajkak mellett a szívünket is vinni kell.

A fogadtatás szívélyes és szeretetteljes volt. Vasárnap lévén istentisztelettel kezdődött az együttlét, közös Isten és emberkereséssel, imádkozással. Bevallom, amire azt szoktuk mondani, hogy rendes, vagy általános vasárnapi istentisztelet, számomra rendkívüli alkalomnak ígérkezett. Nem is volt olyan mindennapi érzés 11 esztendő után újra felmenni arra a szószékre, amelyen kezdő segédlelkész koromban igencsak reszkető kézzel forgattam a Szentírást, de örömmel szóltam a szót és hirdettem, ahogy tudtam Isten igéjét a mindig nagyszámú gyülekezetnek. Tovább...


2016. 11. 25. Hálaadó és orgonaavatási istentisztelet a Marosvásárhely-kövesdombi egyházközségben

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség november 27-én, advent első vasárnapján délelőtt 11 órakor hálaadó és orgonaavatási istentiszteletet tart temploma felszentelésének 10. évfordulója és új elektromos orgonájának megvásárlása alkalmából. Az ünnepi istentisztelet keretében a szószéki szolgálatot és az orgonaavatást főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi.

Az új orgonát dr. Molnár Tünde orgonaművész szólaltatja meg, hárfán játszik Nagy Orsolya, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia II. éves hallgatója, énekel a Cantuale férfiénekkar.

Molnár Lehel fényképei itt tekinthetőek meg.

2016. 11. 24. Jó unitáriusnak lenni a szórványban! Szórványkonferencia a dévai Dávid Ferenc központban

Szatmárnémetitől Nagyszebenig és Nagyváradtól Brassóig Erdély minden csücskéből, sőt Bukarestből is képviseltették magukat a helyi unitárius közösségek a dévai Dávid Ferenc zarándok- és szórványközpontban megtartott egyházszintű szórványkonferencián.
A Magyar Unitárius Egyházban a szórványkérdést illetően jelentős szemléletváltás történt az utóbbi időben. Az egyházi vezetőség felismerte: a szórványok megfelelő gondozása, a végvárak megerősítése kulcskérdése a megmaradásnak. A dévai konferencián elhangzó megállapítás, miszerint „egy felér a százzal” – azaz az elszórtan élő egy-két unitárius hívőre is éppúgy oda kell figyelni, mint a százlelkes gyülekezetekre – tulajdonképpen vezérfonala lett az egyházon belül kiépülő szórványstratégiának. Tovább...
Forrás: Nyugati Jelen