Támogatóink:

 
2016. 09. 21. Hitélet: biciklitúra – Erdélyi Magyar Televízió, 2016. szeptember 18.

Az Erdélyi Magyar Televízió  Hitélet című műsorában a János Zsigmond Unitárius Kollégium által szervezett honismereti biciklitúrákról beszélgetett Szabó Éva műsorvezető Solymosi Zsolt aligazgatóval, valamint Nagy-Betegh Kamilla és Enyedi Dávid diákokkal.

 

2016. 09. 20. Életpéldánk által gyarapíthatjuk közösségeinket! - Beszélgetés Koppándi-Benczédi Zoltánnal

Dolgosan telt az idei nyár is a dévai unitárius szórványközpontban. Még a kora őszi napokban is építőmunkások, gyülekezeti tagok, zarándokok adják egymásnak a kilincset, Koppándi Benczédi Zoltán lelkipásztor pedig bizakodóan irányítja az álmok valóra válását.

– Igen, régi álmot viszünk tovább, hiszen egy olyan zarándok- és szórványközpont megépítésén munkálkodunk, amelyben lelki felüdülést kaphatnak a helyi közösség tagjai és a Déva várában 1579-ben mártírhalált halt Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk emlékcellájához érkező zarándokok is. Az 1900-as évek elején már elindult az álom megvalósítása. Pákey Lajos neves kolozsvári építész nagyon szép unitárius templomot tervezett Déva várának tövébe. A megépítéséhez szükséges pénz is összegyűlt, de jött az első világháború, és az álmok szertefoszlottak. Tovább...

Forrás: Nyugati Jelen

2016. 09. 19. Püspöki vizitáció Homoródkarácsonyfalván

2016. szeptember 17-18-án, 35 évvel az utolsó látogatás után, Homoródkarácsonyfalvára érkezett a Püspöki Vizitáció. A Vizitációt a falu határában fogadta az egyházközség vezetősége és hívei. Az ingó és ingatlan vagyon számbavételénél a Vizitáció örömmel nyugtázta az egyházközség műemlék templomának állapotát, az egyházközség vezetőségével való találkozás rendjén pedig számbavette a közösségi élet megtartására és fejlesztésére tett törekvéseket, a jövendőre vonatkozó terveket. Tovább...


2016. 09. 12. Daltutajok - Isten kezében, 2016. augusztus 14.

 

2016. 09. 07. UNOSZ konferencia és közgyűlés, 2016 - Élő egyház, 2016. szeptember 6.