Támogatóink:

 
2016. 06. 29. Kolozsváron ülésezik a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2016. július 1-én ülésezik Kolozsváron.

A Főtanács ülése 10 órától ünnepi istentisztelettel kezdődik a Kolozsvár-belvárosi unitárius templomban; a szószéki szolgálatot Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi lelkész végzi, az énekvezéri teendőket pedig Kiss Erika kolozsvári énekvezér látja el.

Az ülés kezdetén a Főtanács megemlékezik a közelmúltban elhunyt egyházi személyekről és dönt a tiszteletbeli címek odaítéléséről. A napirenden szerepel – egyebek mellett – egy ünnepélyes nyilatkozat elfogadása a kommunista diktatúrák unitárius egyházi áldozatairól az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, valamint egyházszervezeti határozatok meghozatala, választás az Egyházi Képviselő Tanács testületében megüresedett két helyre. Tovább...


2016. 06. 27. A székelykeresztúri unitárius közösség - Erdélyi Magyar Televízió

 

 

2016. 06. 24. Libáni Közösségi Napok

„És mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. A hívők egész gyülekezete pedig szívben és lélekben egy volt.” (ApCsel 2,1. 4,32.)

A múlt hétvégén, június 18−19-én a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség közösségi napokat szervezett Libánban Székely Erzsébet és István libáni nyaralójánál.
A Közösségi Napok alkalmával, − ahogyan az elmúlt években−, idén is békés, boldog, jó hangulatban voltunk EGYÜTT a gyülekezetünkből harmincan a jó Isten számunkra oly gyönyörűnek tűnő ege alatt.
Szombaton délután Székelyvarságra autóztunk, ahol meglátogattuk a Csorgókő-vízesést és Zsindelyország egyik működő vízimalmát. Estére megérkezve Libánba jólélekkel ültünk KÖZÖSEN asztalhoz. Tovább...


2016. 06. 21. Iskolalelkészi állás

A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium felterjesztése, valamint az Egyházi Képviselő Tanács 2016. június 17-én hozott határozata alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban létrehozott iskolalelkészi állás betöltése püspöki rendelkezéssel történik.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 36.§ (2)-e értelmében a Püspöki Hivatal az iskolalelkészi állás lehetőségét a jelen irattal a lelkészi kar tudomására hozza. A szabályzat 15. §-e, valamint a 6.§-ben és a 7.§ (1)-ében foglaltak értelmében kinevezhetők: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek. Tovább....


2016. 06. 21. „Te Deum laudamus…” Teológia, liturgia és vallási élet Erdélyben a 18. század végéig - konferencia

A Magyar Unitárius Egyház, MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában, Lendület Kutatócsoport, Országos Széchényi Könyvtár szervezésében kerül sor Kolozsváron 2016. június 24–25. között a „Te Deum laudamus…” Teológia, liturgia és vallási élet Erdélyben a 18. század végéig címet viselő konferenciára.

A konferencia célja betekintést nyújtani az unitárius egyház és a reformáció különböző irányzatainak teológiai nézeteibe, és e nézeteknek az egyházi szertartásokban megnyilvánuló következményeibe, a mindennapi vallásos életbe, illetve a doktrinális változások és a hagyományok viszonyába.

A konferencia helyszíne a Magyar Unitárius Egyház kolozsvári székhelyi épülete (Kolozsvár, 1989. december 21. utca 9. szám). Az előadásokra a Dávid Ferenc díszteremben kerül sor.

A részletes programterv itt olvasható.