Támogatóink:

 
2016. 10. 25. Hitélet: brassói unitárius közösség – Erdélyi Magyar Televízió, 2016. október 23.

 

2016. 10. 24. XIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2016. november 5-én, szombaton szervezi meg a XIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklatot, amelyre mindenkit szeretettel várnak Dévára a szervezők.

Az ODFIE 1998 óta évente szervez zarándoklatot az unitárius egyházat megalapító, vértanú püspök emlékére. A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa a korábbi ifjúsági zarándoklatot egyetemes egyházi rangú rendezvénnyé nyilvánította. Az emlékzarándoklat helyszíne a dévai vár, melynek falai között az 1579 novemberében bekövetkezett haláláig Dávid Ferenc életfogytiglani börtönbüntetést szenvedett.

A zarándoklat menetrendje:

13 óráig: Érkezés a vár alatti térre, ahol a városi önkormányzat biztosítja a személygépkocsik és társasgépkocsik (autóbuszok) parkolási lehetőségét. Tovább...

2016. 10. 21. Püspöki Vizitáció Szentábrahámon

Október 15-16-án, 34 év után Szentábrahámra látogatott a Püspöki Vizitáció.

Az egyházközség vezetősége és a hívek nagy szeretettel fogadták a Vizitációt, és közösen vették számba az elért eredményeket, valamint azokat a gondokat, melyekkel a közösség küzd. A Vizitáció ellátogatott Magyarandrásfalvára is, ahol a közös, unitáriusok és reformátusok által használt templomban találkozott a leányegyházközség tagjaival.

Berei István lelkész és az egyházközség vezetősége az elmúlt években nagy energiát fektetett az egyházközség ingatlanainak feljavításában és közösségi célokra való hasznosításában. Tovább...

A Vizitáción készült fényképeket itt lehet megtekinteni.


2016. 10. 20. Bukaresti kerekasztal-beszélgetés az unitarizmusról

A Bukaresti Egyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Karán működő Vallástudományi és Hungarológiai tanszékén 2016. október 19-én kerekasztal-beszélgetésre került sor az unitarizmusról. A Magyar Unitárius Egyház részéről jelen volt Bálint Benczédi Ferenc püspök, dr. Kovács Sándor teológiai tanár és Pap Mária püspöki titkár. A beszélgetést megelőző felvezetésben rövid bemutatásra került egyházunk múltja és jelene Az unitarizmus, mint a reformáció liminális tapasztalata címmel. A kerekasztal-beszélgetés rendjén a jelenlevők az unitárius teológia számukra sajátságos vonásai mellett nagy érdeklődést mutattak olyan kérdések iránt, mint a tolerancia megélése, a nők helyzete az egyházban, a kisebbségi lét kihívásai. A beszélgetés végén a tanszék vezetői megköszönték az egyház képviselőinek a jelenlétet, és kifejezték érdeklődésüket a párbeszéd folyatására illetve egy jövőbeni együttműködés lehetőségére.

2016. 10. 19. Ünnepi istentisztelet és megemlékezés a kolozsvár-belvárosi unitárius templomban