A Nők Világa évente négy alkalommal jelenik meg.

Megvásárolható és előfizethető a lelkészi hivatalokban.Felelős szerkesztő:
Rácz Mária

Olvasószerkesztő:

Baka Judit

Borító- és lapterv:

Könczey Elemér

Honlapterv:
ifj. Szombatfalvi József

Levélcím:
Unitárius Nők Országos Szövetsége
400750 Cluj-Napoca CP 24

Villámposta:
raczmaresz@gmail.com