Támogatóink:

IARF – A Vallásszabadság Nemzetközi Egyesülete

Az IARF a világ legrégibb vallásszabadságért küzdő nemzetközi szervezete, 1900-ban alakult meg Bostonban mint az unitárius és más szabad elvű egyházak és személyek közössége. A szervezet száztíz éves története első időszakában a személyek és közösségek szabad vallásgyakorláshoz és lelkiismerethez való jogaiért szállt síkra. Tagjai között többségben unitáriusok és univerzalisták voltak, emiatt gyakran unitárius világszövetségként emlegették. Az utóbbi két évtizedben azonban gyökeres átalakításon ment át, s ma elsősorban a felekezetközi, sőt vallásközi párbeszédet és együttműködést elősegítő szervezetként tartják számon. Keretében keresztények, budhisták, hinduk, sintoisták és az iszlám követői egyaránt otthon érzik magukat; ezzel egyidőben azonban unitárius, sőt szabadelvű keresztény jellege is teljesen megszűnt. Erdélyi Unitárius Egyházunk 1994-ben és 2005-ben is az IARF európai szintű nemzetközi konferenciájának adott otthont Kolozsváron.

A Vallásszabadság Nemzetközi Egyesületének honlapja: www.iarf.net