Támogatóink:

PÁLYÁZATI HIRDETÉS

A Szovátai Unitárius Egyházközség 2017. november 12-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Marosi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 181/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet 2017. december 1-től kezdődően a lelkészi állás betöltésére.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében pályázhatnak  és megválasztásra jogosultak: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek.

A kötelezően benyújtandó pályázati iratok jegyzéke:

(1) A pályázási szándék indoklása és a gyülekezeti tevékenységi terv ismertetése (legfeljebb két oldal terjedelemben).

(2) Kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a lelkészi állást elfoglalja.

(3) Szakmai önéletrajz az egyházi, illetve azon kívüli közösségszolgálat, megvalósítások, tisztségek, képesítések és képességek összefoglalásával (legfeljebb két oldal terjedelemben).

(4) A lelkészképesítő oklevél másolata.

(5) A Főhatósági Hivatal által kiállított szolgálati bizonyítvány, amely igazolja a 15-16. §-ekben meghatározott feltételek teljesülését.

(6) Esperesi igazolás arról, hogy a pályázó az akkori egyházközségében esedékes ügyviteli és anyagi kötelezettségeknek eleget tett. Nem gyülekezeti lelkészek esetében hasonló igazolás szükséges az illetékes egyházi hivataltól.

(7) Nyilatkozat a múltbeli és a jelenlegi államvédelmi szervekkel, titkos vagy az alapvető emberi jogokat sértő szervezetekkel (titkosszolgálatok, erőszakszervezetek, titkos politikai szervezetek, stb.) való esetleges kapcsolatokról.

Pályázati határidő 2017. december 31.

A pályázati kérést a Marosi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatala címére kell beküldeni: 540399, Marosvásárhely, Dávid Ferenc tér 1. sz., Maros megye.

Kolozsvár, 2017. november 29.

Atyafiságos üdvözlettel,

Bálint Benczédi Ferenc                                                 

püspök

Pap Mária

püspöki titkár