Támogatóink:

Tájékoztatás lelkészi állás püspöki rendelkezéssel való betöltéséről

Sepsiszentkirály-Botfalusi Unitárius Egyházközség

 

A Sepsiszentkirály-Botfalusi Unitárius Egyházközség 2017. július 23-án illetve 2017. július 30-án tartott közgyűléseinek jegyzőkönyvi határozata, valamint a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 102/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Sepsiszentkirály-Botfalusi Unitárius Egyházközség lelkészi állását az egyházközség közgyűlése püspöki rendelkezéssel kívánja betölteni.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 36.§ (2)-e értelmében a Püspöki Hivatal az egyházközség felkérését jelen irattal a lelkészi kar tudomására hozza. A szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében kinevezhetők: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek.

Az egyházközség lelkészi állása iránt érdeklődők, ez irányú szándékukat, legkésőbb 2017. szeptember 21-ig jelenthetik be a Püspöki Hivatalnak.

A kötelezően benyújtandó iratok jegyzéke:

(1) A lelkészi állás iránti érdeklődés indoklása és a gyülekezeti tevékenységi terv ismertetése (legfeljebb két oldal terjedelemben).

(2) Kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a lelkészi állást elfoglalja.


Kolozsvár, 2017. szeptember 6.


Atyafiságos üdvözlettel,


Bálint Benczédi Ferenc                                                  Pap Mária

püspök                                                                püspöki titkár