Támogatóink:

Szejkefürdői Unitárius Találkozó

2017. augusztus 12.

Minden év augusztusának második szombatján kerül sor a Szejkefürdői Unitárius Találkozóra.

A tizenkilencedik alkalommal megszervezett találkozó 2017. augusztus 12-én, szombaton 11 órától kezdődik Szejkefürdőn, a Reformáció 500. és a vallásszabadság kihirdetésének 449. évében.

A találkozó szervezői a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa, a Székelyudvarhelyi 1.sz. Unitárius Egyházközség, valamint a Magyarországi Egyházkerület és a Küküllői Unitárius Egyházkör.

A Szejkefürdői Unitárius Találkozó egy a 19. században már feljegyzett unitárius vallásos találkozóban gyökerezik. A Kis- és a Nagy-Homoródmente unitárius egyházközségeiből, az aratás és a csépelés utáni időszakban, augusztus hónap utolsó vasárnapján, felmentek az emberek Homoródfürdőre, ahol a források mellett istentiszteletet tartottak, majd mulattak. Erdély másodszori elcsatolását követő években még élt ez a hagyomány, ám a kommunista diktatúra idején szünetelt. E vallásos hagyomány újjáélesztésére és egyetemes szintre való emelésére 1999-ben került sor.

A 2017. ÉVI SZEJKEFÜRDŐI UNITÁRIUS TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

Megnyitó, huszárok zászló-átadása

Üdvözlő beszédek

Kelemen Szabolcs, a házigazda egyházközség beszolgáló lelkésze

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke

Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere

Istentisztelet

Kászoni Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház püspöki helynöke

Orbán Gyöngyvér, a házigazda egyházközség énekvezére

Úrvacsora

Szentgyörgyi Sándor, a Küküllői Unitárius Egyházkör esperese

Jenei Ildikó, dicsőszentmártoni énekvezér

Orbán Balázs sírjának koszorúzása

Szalóczy Pál, budapesti színművész

Kulturális műsor

A dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes Kisküküllő menti népdalok és néptáncokat ad elő

Előadások

Fülöp Dezső Alpár, ádámosi lelkész -  A küküllői egyházkör egyházközségei

Kriza János, miskolci lelkész - A magyarországi  egyházkerület egyházközségei

Az úrvacsora a Küküllői Unitárius Egyházkör és a Magyarországi Egyházkerület adománya.

A találkozó ideje alatt gyermek- és ifjúsági sátor működik.

Tisztelettel kérjük a résztvevőket a következőkre:

●      hozzák magukkal egyházközségi zászlójukat és/vagy névtáblájukat. Kérjük a zászló/tábla vivőket, hogy - lehetőség szerint- öltözzenek népviseletbe.

●      hozzanak magukkal énekeskönyvet

●      hozzanak magukkal pokrócot és esőernyőt

●      amennyiben koszorút szeretnének elhelyezni Orbán Balázs sírján, tudassák szándékukat a szervezőkkel

Tudnivalók:

●      a találkozó helyszínén egyházi kiadványok vásárolhatók

●      a társszervező egyházközségek nőegyletei az általuk készített népművészeti cikkeket eladásra kínálják

●      a találkozó helyszínén étel és ital kapható

●      a parkolásnál kérjék a helyi rendőrök és a szervezők segítségét

●      Székelyudvarhelyről Szejkefürdőre autóbuszok indulnak három időpontban 9,30-kor, 10-kor, 10,30-kor. Mindhárom alkalommal a Patkóban, a Tábor  és a Bethlen negyedben, valamint a  Septimia előtti megállóban van lehetőség a fölszállásra.Visszaindulás 16,30-kor, 17-kor és 17, 15-kor.