Támogatóink:

Balázs Ferenc-emlékkonferencia és ünnepi megemlékezés

Kolozsvár, Mészkő

2017. május 26–27.


2017. május 26–27-én „Jövőnek magját hordozom” címmel emlékkonferenciára és ünnepi megemlékezésre kerül sor Balázs Ferenc halálának 80. évfordulóján.

A Magyar Unitárius Egyház, a Mészkői Unitárius Egyházközség, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet, valamint a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány szervezésében tartott kétnapos konferencia és ünnepség helyszínei Kolozsvár és Mészkő.

A május 26-i emlékkonferencia előadásai Balázs Ferenc sokrétű munkásságát, illetve szellemi örökségének utóéletét kívánják felidézni. A kulturális műsorral és állófogadással záruló konferencia Kolozsváron zajlik.

Május 27-én, de. 10 órától kezdődik a mészkői program a helyi unitárius templomban. Az istentiszteleti és ünnepi megemlékezés után a helyi unitárius temetőben kopjafaavatásra kerül sor Balázs Ferenc sírjánál. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul.

A Balázs Ferenc-emlékkonferencia és ünnepi megemlékezés programja

Emlékkonferencia: május 26., Kolozsvár

(a Magyar Unitárius Egyház székhelyi épülete, Dávid Ferenc-imaterem, 1989. december 21. sugárút/Kossuth Lajos utca 9. szám)

15.00–20.00

Megnyitó, köszöntések   Elnök: dr. Rezi Elek (PTI)

Rácz Norbert lelkész: Egy kiteljesedő világ fele - Balázs  Ferenc  gondolkodásának  vázlatos bemutatása

Vallasek Júlia irodalomtörténész: „Most is ugyanaz vagyok „." - Gondolatok Balázs Ferenc irodalmi munkásságáról

Hunyadi Attila Gábor történész: Kis közösségek/kistérségek önellátása Balázs Ferenc írásai szerint

Lakatos Sándor lelkész: A székelykeresztúri közösségszervező

Dáné Tibor Kálmán művelődésszervező: Balázs Ferenc hatása a  20.  század  végi  erdélyi népfőiskolai mozgalomra

Gwyn Reid testvérgyülekezeti képviselő: Balázs Ferenc szellemi örökségének egyesült államokbeli vonatkozásai

Keszeg Vilmos néprajzkutató: BalázsFerenc  Aranyosszék és Erdély társadalmának emlékezetében

19.00 –  Kulturális műsor

19.30 – Állófogadás


Ünnepi megemlékezés, május 27., Mészkő


10.00–11.30 –  Ünnepi istentisztelet és megemlékezés a helyi unitárius templomban

12.00–12.30 – Kopjafaavatás az unitárius temetőben Balázs Ferenc sírjánál

13.00 – 15.00 –  Állófogadás

 

Támogatta a BGA és Communitas Alapítvány.