Támogatóink:

Lelkészszentelő és püspökválasztó zsinati ülést tartott a Magyar Unitárius Egyház

 

Fotó: Andorkó AttilaA Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, a Zsinat 2014. december 6-án, szombaton Székelyudvarhelyen ülésezett. A napirenden lelkészszentelés, püspökválasztás, továbbá a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása szerepelt. A 15 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot dr. Kovács Sándor teológiai tanár végezte, a lelkészszentelési beszédet Bálint Benczédi Ferenc püspök mondta, úrvacsorai beszéddel Moldován Szeredai Noémi csekefalvi lelkésznő szolgált.

A két püspökjelölt, Bálint Benczédi Ferenc és Tódor Csaba a zsinati képviselők előtt bemutatkozott és ismertette jövőbeli elképzeléseit az egyházkormányzásról. A választólapok megszámlálása nyomán sor került az eredményhirdetésre, ami szerint a Zsinat Bálint Benczédi Ferencet újraválasztotta a Magyar Unitárius Egyház főpásztorává a 2014–2020 közötti időszakra.

2014. december 5-én 12 órai kezdettel szintén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi unitárius templomban került sor a Főtanács ülésére. A legfőbb döntéshozó és felügyelő egyházi hatóság megválasztotta Farkas Emőd és Boros János főgondnokokat, Gyerő Dávid főjegyzőt, Kovács István közügyigazgatót, és különböző testületek (Középfokú Fegyelmi Bíróság, Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa, Nyugdíjintézet Ellenőrző Bizottsága) tagjait.

A főtanácsi ülés keretében – pénteken 17 órától – Józsa István Lajos tordai lelkész tartott alkalmi istentiszteletet.

A Zsinat a következő lelkészeket szentelte fel: Varró-Bodoczi Barna (Szentgerice), Bodor Lídia Emese (Kolozsvár), Csécs Márton Lőrinc (Torockó), Fülöp Júlia (Kolozsvár), Márkos Hunor Elemér (Medgyes), Tófalvi Tamás (Székelyszentmihály), Vass Károly (Aranyosrákos), Lőrinczi Levente (Kissolymos), Major László (Datk), Nagy-Mátéfi Tímea (Énlaka), Molnár Imola (Nagyvárad), Vagyas Attila (Kolozsvár).


Andorkó Attila Zsinaton, Molnár Lehel Főtanácson és Zsinaton készült fényképei.