Támogatóink:

Vallásszabadság ünnepe

 

A Magyar Unitárius Egyház 2014. január 13-án, hétfőn, a vallásszabadság napján ünnepséget szervez.

A megemlékezés délelőtt 10.30 órakor istentisztelettel kezdődik Tordán. Az unitárius templomban tartandó ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Szent-Iványi Ilona, pestszentlőrinci lelkész tartja. Ezt követően kerül sor Körösfői-Kriesch Aladár Tordai országgyűlés című festményének megtekintésére a tordai múzeumban.

Este 18 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban ünnepi istentisztelettel folytatódik a megemlékezés, a szószéki szolgálatot Tódor Csaba, homoródszentpáli lelkész tartja.

Az istentisztelet után köszöntések hangzanak el a testvérfelekezetek képviselői, Magdó János kolozsvári főkonzul és Bill Darlison, a Nagy-Brittaniai Unitárius és Szabadelvű Keresztény Egyházak Főtanácsának elnöke részéről. Az ünnepi program keretében fellép Mányoki Mária, Pusztai Enikő, Kostyák Előd és a Concordia vonósnégyes.

Az eseményt 19.30 órától állófogadás zárja.

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata 2002-ben január 13-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság napjává nyilvánította. A reformáció legifjabb egyháza az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatától kezdődően számítja létét.

Az erdélyi rendek 1568-ban törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, és kimondták, hogy: „... a prédikátorok minden helyen az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse az ő lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, kinek tanítása neki tetszik. Ezért senki a szuperintendensek közül, se mások a prédikátorokat ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki a vallásért senkitől, az előbbi constitutio szerint és nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításáért bárkit is fogsággal, vagy helyéből megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Isten igéje által van.”

Bálint Róbert fényképei a tordai megemlékezésről itt tekinthetőek meg.

Márkó László fényképei a kolozsvári megemlékezésről itt tekinthetőek meg.