Támogatóink:

Újraalakult a Magyar Unitárius Egyház

 

2012. június 28-án történelmi jelentőségű eseményre került sor: az Erdélyi Unitárius Egyház és a korábbi Magyarországi Unitárius Egyház egyesülésével újraalakult a Magyar Unitárius Egyház.

2012. június 28-án, csütörtökön 12 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban került sor az Erdélyi Unitárius Egyházat és a Magyarországi Unitárius Egyházkerületet újraegyesítő és a Magyar Unitárius Egyház alaptörvényét megalkotó zsinati ülésre.


Az ülés tárgysorozatán az egyesülési határozat elfogadása, a Magyar Unitárius Egyház alaptörvényének megalkotása, valamint hatályba léptetési határozatok meghozatala szerepelt.

Az egyesülési határozatot délután 15.30 órakor fogadta el a két egyházrész közös zsinata. A 177 jelenlevő zsinati tag egyhangúan fogadta el az egyesülési határozatot és az új alaptörvényt.

Az egyházegyesítő zsinat ünnepi része 18 órakor kezdődött a belvárosi unitárius templomban, a történelmi egyházak vezetői, jeles közéleti személyiségek és más érdeklődők részvételével.


A történelmi és nemzetpolitikai jelentőségű zsinati ülés ünnepi részén kifüggesztették az egyesülés alkalmára készített új egyházi zászlót, ismertették a Zsinat egyesülési határozatát, és kihirdették a Magyar Unitárius Egyház újraalakulását. Ugyanitt ünnepélyes keretek között aláírták az egyesülési határozatot. A testvéregyházak képviselői, valamint jeles közéleti személyiségek ünnepi beszédet tartottak, majd istentiszteletre és úrvacsoraosztásra került sor.


Az újraegyesült egyház Főtanácsa június 29-30-án ülésezik Kolozsváron. Napirendjén a Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint választási szabályzatának elfogadása szerepel.


Az esemény jelentőségére való tekintettel az Unitárius Közlöny című egyházi havilap július folyamán különszámot jelentet meg.