Támogatóink:

 
2017. 05. 14. Összehangoló találkozás

Fotó: Rácz MáriaAz Összehangoló házassági felkészítő program eddigi működésének kielemzése, a problémákra való közös megoldáskeresés és a program további működésének, illetve kibővítésének továbbgondolása céljából tartottak találkozót 2017. május 13-án, Homoródszentpéteren. Az egynapos találkozó alatt a résztvevők megosztották egymással élményeiket, tapasztalataikat és ötleteiket a házasságra való felkészítésről és a házasságápolásról.

Rácz Mária

2017. 05. 10. Hitélet: árkosi unitárius gyülekezet – 2017. május 7.

 

2017. 05. 09. Családok hete Brassóban

A Brassói Unitárius Egyházközségek szervezésében május 6-14. között kerül megszervezésre a Családok Hete rendezvénysorozat Brassóban.
A színes programkínálatot felölelő hét fő célja felhívni a figyelmet a család fontosságára, mely a közösségi életünk alappillére.

Május első hétvégéjén a Székelyföldi Legendárium bemutatójával, valamint az Anyák napjával indult a rendezvény, mely a családok nemzetközi napja előtti vasárnap, május 14-én zárja kapuit. A programok hétköznaponként 18 órától kezdődnek és az Unitárius Gyülekezeti Központ két termében párhuzamosan zajlanak: előadások és kerekasztal beszélgetések a felnőtteknek, valamint gyerekprogramok a kicsiknek.

A felnőtteknek szóló programok témái: gyerek a családban, vegyes házasság, helyi termék és a család egészsége, a nagycsalád szépsége, az apa szerepe a családban. A kicsiket játszóház, népmese klub, kézműves tevékenységek és gyerek táncház várja. Tovább...

2017. 05. 08. Püspöki Vizitáció Árkoson

2017. május 6-7-én, 33 évvel az utolsó látogatás után, Árkosra érkezett a Püspöki Vizitáció. A Vizitációt a falu határában fogadta az egyházközség vezetősége és hívei, valamint az árkosi hagyományőrző huszárok egy csoportja. Az ingó és ingatlan vagyon számbavételénél a Vizitáció örömmel nyugtázta az egyházközség műemlék templomának állapotát és a várfal javítási munkálatainak folytatását. Az egyházközség vezetőségével való találkozás rendjén számbavette a közösségi élet megtartására és fejlesztésére tett törekvéseket, az egyháztársadalmi szervezetek működését, a nagy hagyománnyal rendelkező árkosi zenekultúra megtartásáért és fejlesztéséért működtetett gyermek- és felnőttkórus meglétét, valamint jövendőre vonatkozó terveket.

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten a Vizitáció tagjai megköszönték az egyházközség vezetőségének és híveinek az elvégzett munkát, megfogalmazták észrevételeiket, tanácsaikat, további kitartó szolgálatra buzdították őket.

A Püspöki Vizitáció alkalmával készült fényképeket itt lehet megtekinteni.


2017. 05. 07. Köri nőszövetségi közgyűlést és nagytalálkozót tartottak Székelyudvarhelyen

A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör nőszövetségei szombaton az anyák napja jegyében tartották éves közgyűlésüket a Bethlen-lakótelepi unitárius templomban. A vendéglátó Báró Hajna Nőszövetség tagjai szívélyes házigazdái voltak a gyergyói, csíkszeredai és Udvarhely környéki asszonytestvéreiknek.

A helyi nőszövetség vezetője, Mihály Melinda köszöntötte az egyházköri küldötteket, a lelkészeket, az Unitárius Nők Országos Szövetségének (UNOSZ) képviselőjét, Asztalos Klárát, valamint a vendégeket. A százhatvan főnyi részvevőhöz előbb Rüsz Domokos helyi lelkész szólt, majd az egyházkör esperese, Simó Sándor és a köri elnök, Simó Melinda. Tovább...

A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör nőszövetségei szombaton az anyák napja jegyében tartották éves közgyűlésüket a Bethlen-lakótelepi unitárius templomban. A vendéglátó Báró Hajna Nőszövetség tagjai szívélyes házigazdái voltak a gyergyói, csíkszeredai és Udvarhely környéki asszonytestvéreiknek.(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: https://szekelyhon.ro/aktualis/kori-noszovetsegi-kozgyulest-es-nagytalalkozot-tartottak-szekelyudvarhelyen)
A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör nőszövetségei szombaton az anyák napja jegyében tartották éves közgyűlésüket a Bethlen-lakótelepi unitárius templomban. A vendéglátó Báró Hajna Nőszövetség tagjai szívélyes házigazdái voltak a gyergyói, csíkszeredai és Udvarhely környéki asszonytestvéreiknek.(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: https://szekelyhon.ro/aktualis/kori-noszovetsegi-kozgyulest-es-nagytalalkozot-tartottak-szekelyudvarhelyen)
2017. 05. 05. Unitárius táborok, 2017

A Magyar Unitárius Egyház idén is megszervezi a már legendássá vált, felekezetileg nyitott gyerektáborait az Aranyos menti Várfalván.

A 8–11 évesek tábora június 27-én, a 12–14 éveseké pedig július 3-án kezdődik.

Az egy hetes táborokat a Magyar Unitárius Egyház és a Bethlen Gábor Alap támogatja, ezért az egyéni hozzájárulás mindössze 200 lej. A szervezők a nevelés, szórakozás, kreativitás, mozgás, alkotó munka és vallásos élmény egyensúlyára törekszenek.

További információ az unitarius.org (Táborok) honlapon. Jelentkezés június 15-ig a cziresza@yahoo.com címen.

2017. 05. 04. A Gondviselés Segélyszervezet 2017. évi közgyűlése

A Gondviselés Segélyszervezet 2017. április 29-én Székelykeresztúron tartotta idei közgyűlését 35 személy részvételével. A tanácskozás fő részét a közelmúltbeli szeretetszolgálati tevékenységek ismertetése képezte. A közgyűlés számba vette és értékelte mindazt, amit az anyaszervezet és a területi fiókszervezetek (magyarországi, Hargita megyei, háromszéki, Brassó megyei tagozatok) az elmúlt évben az egyes szakterületeken megvalósítottak. Tovább...

2017. 05. 02. A reformáció öröksége II. - Egyháztörténeti műhelykonferencia

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke 2017. május 4-én egyháztörténeti műhelykonferenciát szervez A reformáció öröksége címmel. A konferencián való részvétel ingyenes.

A konferencia részletes programja:

Közös előadások
09.00-09.05  Megnyitó
09.05-09.20  Buzogány Dezső Erdélyi református zsinatok iratai (Könyvbemutató)
09.20-09.40  Ősz Sándor Előd  Szenci Molnár Albert könyvtáráról
09.40-10.00  Kovács Mária Márta Középkori klenódiumok továbbélése a református egyházban

Tovább...

2017. 05. 01. Protestáns iskolatörténeti vándorkiállítás Kolozsváron

2017. május 3-án, szerdán 14 órától Protestáns iskolatörténeti mozaik című vándorkiállítás megnyitójára kerül sor a Kolozsvári Református Kollégium dísztermében. A kiállítást dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos, az RTA kuratóriumának tagja nyitja meg. Imát mond Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, áldást ad Adorjáni Dezső Zoltán, az Evangélikus-Lutheránus egyház püspöke. A szakmai méltatást dr. Buzogány Dezső teológiai tanár tartja.

2017. 04. 27. Első protestáns országos olimpia Nagyenyeden

Április 24-26 között szervezték meg Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban a protestáns felekezetek első országos olimpiáját. Erdély 13 megyéjéből 114 diák érkezett Nagyenyedre, hogy a vallás tantárgyversenyen megmérettessen. A protestáns egyházakat képviselő református, evangélikus és unitárius felekezetű fiatalok vetélkedőjét az Oktatási Minisztérium, a Fehér Megyei Tanfelügyelőség és a Nagyenyedi Református Kollégium szervezte.

Unitárius diákok eredményei:

I. díj: Czire Ráhel Orsolya, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Garfield Adrienne, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár, Nagy Norbert, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár


II. díj: Czire Hanga Debóra, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Grancea Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár


Dicséret: Kiss Boglárka Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Gratulálunk a díjazottaknak!

12345678910...