Támogatóink:

 
2017. 09. 20. Az EKT Elnökségének határozata a 2016. február 6-án nyilvánosságra hozott állásfoglalásról

Az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége a 2017. augusztus 14-i ülésén újra napirendre tűzte az egyház honlapján 2016. február 5-én A teremtett ember méltóságáért címmel közzétett állásfoglalás nyilvánosságra hozatalának körülményeit. Az Elnökség ismételten megállapította, hogy a szóban forgó állásfoglalás az Elnökség 2016. február 1-jei döntése ellenére jelent meg. Az Elnökség jelen határozatával egyhangúlag elmarasztalja azon egyházi tisztségviselőket és tisztviselőket, akik részt vettek a határozat közzétételében, ezzel megtévesztve az egyházon belüli és kívüli nyilvánosságot.

2017. 09. 15. Püspöki Vizitáció a Medgyesi Unitárius Egyházközségben

2017. szeptember 16-17-én a Püspöki Vizitáció meglátogatja a Medgyesi Unitárius Egyházközséget. A Vizitáció tagjai szombaton 13 órától találkoznak a szebeni leányegyházközség tagjaival, majd a délután folyamán a medgyesi egyházközségben folytatják a vizsgálatot.

Vasárnap, szeptember 17-én a 10,30-tól kezdődő ünnepi istentiszteleten Ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi a szószéki szolgálatot és Jenei Csaba esperes-helyettes imádkozik.  A  Vizitáció tagjai a közgyűlés keretében számolnak be  a tapasztaltakról és fogalmazzák meg tanácsaikat, javaslataikat.

2017. 09. 13. Torockó - erdélyi unitáriusok népművészete I.

A budapesti Polgárok Háza Kárpát-medencei Magyar Népművészet rendezvénysorozatának 2017. őszi évadában erdélyi unitárius közösségek népművészetét mutatja be, elsőként a különleges viseletéről és építészetéről méltán híres Torockót, melyről Jókai Mór Egy az Isten című regényét írta.A kiállítás megnyítójára 2017. szeptember 15-én kerül sor a Polgárok Házában (Budapest, Visi Imre utca 6.).

Közreműködik a torockószentgyörgyi Szilas tánccsoport, bemutatják az egyedülálló torockói népviseletet; az est végén a helyi szörpök és pálinka mellett hagyományos lakodalmi ételeket: somodi kalácsot és „hamuzsákot” lehet majd kóstolni, valamint helyi termékek vására is várja vendégeket.  Köszöntőt mond: Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész, Torockót ismerteti: dr. Szabó Zsolt, a Brassai Véndiák Alapítvány elnöke. Lassel Ágnes, a Torockói Néprajzi Múzeum igazgatója bemutatja az egyedülálló torockói népviseletet Vígh Ida és Papp Margit magángyűjteményéből.2017. 09. 12. V. Tordai-hasadéki Unitárius Találkozó

2017. szeptember 9-én, szombaton került sor az V. Tordai-hasadéki Unitárius Találkozóra. A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör által szervezett rendezvényen közel 800 személy vett részt. Az egész napos program céljaként a közösségben megélt vallásosságot, az egyházköri öntudat erősítését és az emberi kapcsolatok ápolását tűzték ki a szervezők.

A rendezvény szabadtéri istentisztelettel kezdődött, melyen Koppándi Zoltán, a Délnyugat-Erdélyi Szórványegyházközség lelkésze mondott egyházi beszédet, az énekvezéri teendőket Simándi Teréz torockói kántor látta el. Az ünnepi műsor keretében Dimény József esperes és Novák György felügyelőgondnokok köszöntötték a jelenlevőket. A találkozó szimbólumaivá vált fehér galambok röptetése után a torockói és torockószentgyörgyi fiatalokból és gyermekekből álló Szilas Néptánccsoport fellépését nézhette meg a népes közönség. Tovább...

2017. 09. 11. A megmaradás zálogát adták át Csehétfalván

Hagyományőrző központot adtak át vasárnap a Székelykeresztúrhoz közeli Csehétfalván. A létesítmény az alig százötven lelket számláló falu megmaradásának egyik záloga lehet. Az ünnepségen a helyiek aszfaltozott útra is ígéretet kaptak.

A csehétfalvi unitárius templomban megtartott istentisztelettel kezdődött, majd a helyszínen ünnepi beszédekkel, néptáncelőadással és ebéddel folytatódott vasárnap a Hagyományos Székely Jövő Központ felavatása.

A központ létrehozásának célja a kihalófélben lévő falu megmentése, hagyományainak átörökítése, munkahelyek teremtése, szociális konyha működtetése, gyerekek táboroztatása, felnőttoktatás, helyi értékeket bemutató kiállítások szervezése, illetve faluturizmus fellendítése – sorolta az átadóünnepségen Lőrinczi Lajos unitárius esperes-lelkész. Tovább...

2017. 09. 11. III. Gyergyószéki Unitárius Napok

A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség 2017. szeptember 9−10. között a Gyergyószéken élő unitáriusok közössége építése céljából Gyergyószéki Unitárius Napokat tartott. A rendezvénynek az unitárius imaház és udvara adott otthont. A rendezvényen a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség anyaegyházközségéből és szórványaiból közel százan vettek részt.

A kétnapos programban volt áhítat, előadások, közösségépítő játékok, szórakoztató részek, zenei előadások, istentisztelet. Tovább...

2017. 09. 06. Tájékoztatás lelkészi állás püspöki rendelkezéssel való betöltéséről - Sepsiszentkirály-Botfalusi Unitárius Egyházközség

A Sepsiszentkirály-Botfalusi Unitárius Egyházközség 2017. július 23-án illetve 2017. július 30-án tartott közgyűléseinek jegyzőkönyvi határozata, valamint a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 102/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Sepsiszentkirály-Botfalusi Unitárius Egyházközség lelkészi állását az egyházközség közgyűlése püspöki rendelkezéssel kívánja betölteni. Tovább...

2017. 09. 05. SegédKezek kalákatábor a Nyárád mentén

A Magyar Unitárius Egyház keretében működő egyháztársadalmi szervezetek, a Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), idén a SegédKezek kalákatábor hatodik kiírását szervezték meg.

A 2017. augusztus 28. – szeptember 3. között tartott önkéntes munkatábor helyszínei Nyárádszereda környéki települések voltak. A tábori központ helyszíne Nyárádszentmárton volt. A résztvevők elsősorban rászoruló idős személyeknek nyújtottak segítséget, illetve közösségi helyszíneken (templom, közösségi ház, paplak, iskola, óvoda, önkéntes tűzoltóság székhelye) kalákáztak. A táborsorozat célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákának a népszerűsítése. Tovább...

2017. 09. 04. Felhívás a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum támogatására

A Magyar Unitárius Egyház főhatóságai nevében együttérzésünket fejezzük ki római katolikus hittestvéreinkkel a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körül kialakult helyzet kapcsán. Sajnálatos és megdöbbentő, hogy a tanintézménybe iratkozott gyermekeket és szüleiket, valamint az iskola tanári karát és fenntartóját a tanévkezdés előtt egy héttel is bizonytalanságban tartják az állam illetékes intézményei.

Akárcsak korábban a Református Székely Mikó Kollégium esetében, most is fontosnak ítéljük, hogy szolidaritásunkat ne csak szavakban, hanem cselekedettel is bebizonyítsuk. Ezért kérjük lelkészeinket és híveinket, hogy lehetőségük szerint vegyenek részt 2017. szeptember 6-án, szerdán délután 6 órától Marosvásárhelyen, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány által szervezett tüntetésen a Maros Megyei Prefektúra épülete előtti téren (Győzelem tér 1. szám).


Atyafiságos tisztelettel és együttérzéssel:

Kolozsvár, 2017. szeptember 4.

Bálint Benczédi Ferenc

unitárius püspök

2017. 09. 04. V. Tordai-hasadéki Unitárius Találkozó

A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör 2017. szeptember 9-én, szombaton szervezi meg a V. Tordai-hasadéki Unitárius Találkozót. Az egész napos rendezvényre délelőtt 9 órától várják a résztvevőket. Az egyházkör rendezvénye alkalmat kínál: az unitárius hitben való megerősödésre, gyülekezeti értékeink felmutatására, találkozásra, ismerkedésre és szórakozásra. A találkozó szabadtéri istentisztelettel és alkalmi kulturális műsorral kezdődik. Az ünnepélyes megnyitó után minden korosztály és érdeklődési kör számára szerveznek programokat: a gyerekeket színes és érdekes tevékenységek, a fiatalokat és felnőtteket előadások, kirándulások, sporttevékenységek, főzőverseny, az egyházkör sajátosságait ismertető kiállítás és rengeteg más tevékenység várja. A találkozóra a Tordai-hasadék mészkői bejáratánál kerül sor. Tovább...

 

12345678910...