Támogatóink:

 
2017. 07. 05. Hitélet: Székelyderzs – Erdélyi Magyar Televízió, 2017. július 2.

 

2017. 07. 04. Főtanács – 2017

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2017. július 7-én ülésezik Kolozsváron.

A Főtanács ülése 10 órától ünnepi istentisztelettel kezdődik a Kolozsvár- belvárosi templomban, melyen a szószéki szolgálatot Máté Ernő, a Dél-Dunántúli unitárius szórványegyházközség lelkésze végzi, az énekvezéri teendőket pedig Kiss Erika kolozsvári énekvezér látja el.

A munkálatok rendjén sor kerül szolgálati eskütételre, a közelmúltban elhunytakról való megemlékezésre, egyházszervezeti határozathozatalra, valamint választásra a Nyugdíjintézet Tanácsa és a Középfokú Fegyelmi Bíróság megüresedett egy-egy helyére.  A Főtanács az elmúlt év egyházkormányzati munkáját összegző jelentések értékelésével folytatódik. Tovább...

2017. 07. 03. Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására

A Magyar Unitárius Egyház újabb nyílt pályázatot hirdet a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására.

A pályázat célja a Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító nonfiguratív, kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő köztéri alkotás elkészítése.

A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki vállalja a pályázati kiírás feltételeit.

A pályamű benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázat első fordulójának első helyezettje 2000 euró, a második 1000 euró, a harmadik pedig 500 euró pályadíjban részesül. Az első három helyezett pályaműből kerül kiválasztásra a megvalósítandó alkotás.

Bővebb információ: az alábbi hivatkozáson.

2017. 07. 03. XLI. Unitárius Ifjúsági Konferencia - Vargyas, 2017. július 7–9.

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2017. július 7-9. között Vargyason szervezi meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát.

A konferencia a reformáció jegyében zajlik, mottója Légy Te a következő Reformátor.

Az előreláthatólag 200 fős részvételű konferencia programtervét itt lehet elolvasni.

További információk olvashatóak a rendezvény honlapján: http://konferencia.odfie.hu

2017. 07. 03. Unitárius magazin 2017.07.02-i adás - MTVA

 

2017. 06. 22. Tanévzáró istentisztelet

A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara vasárnap,június25-én tartja tanévzáró istentiszteletét a belvárosi unitárius templomban 11 órától. A szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi.

Délután 6 órától kerül sor a tanévzáró ünnepségre a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

2017. 06. 20. Pályázati kiírás a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatói állásának betöltéséhez szükséges egyházi beleegyezés megszerzésére

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala a Tanügyminisztérium által meghirdetett igazgatói versenyvizsgára jelentkezőknek pályázatot ír ki az egyházi beleegyezés megadása céljából.

A versenyvizsga a pályázók középtávú menedzsmenti terve, valamint az állás elfoglalásához a Tanügyminisztérium által kért szakmai iratcsomó értékelése alapján történik (1. sz. melléklet).

A versenyvizsga bizottság a pályázatok értékelése alapján a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának (EKT) javaslatot tesz az egyházi beleegyezés megadására. Az EKT, rendkívüli esetben az EKT Elnöksége, a versenyvizsga bizottság javaslata alapján dönt az egyházi beleegyezés megadásáról. Tovább...

2017. 06. 14. IV. Libáni Közösségi Napok

Fotó: Török ZoltánKözösségi, gyülekezeti találkozás alkalmáért, együttlétként újra Libáni Közösségi Napokat tartanak a gyergyói unitáriusok. Egy csodás helyszínen, a természet ringató ölében, a Székely család libáni nyaralójánál, az főúttól távol, a világ zajai elől elbújva.

Négy évvel ezelőtt egy nőszövetségi pályázat eredményeként a „külső-belső harmónia” közös megéléséért kirándultak el elsősorban a nőszövetség tagjai Libánba, majd a gondviselés úgy adta, a vasárnapi istentiszteletet is ott tarthatták a férfiak, gyülekezeti tagok és a beszolgáló lelkész jelenlétében. Tovább...

Tőkés-Bencze Zsuzsánna

2017. 06. 13. Balázs Ferenc unitárius lelkészre, íróra emlékezve - Erdélyi Magyar Televízió

 

2017. 06. 06. Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál - 2017. június 7-12.
A Kolozsváron tevékenykedő unitárius egyházközségek, oktatási intézmények, valamint civil szervezetek közreműködésével idén is megszervezésre kerül a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál nevű rendezvénysorozat, amely az unitarizmushoz közel áll, de egyetemesen elfogadott tárgyi és szellemi értékek bemutatását célozza meg. Az idei, június 7–12. között zajló rendezvénysorozat az 500 éves protestáns reformáció jegyében zajlik, ami azt jelenti, hogy a tevékenységeinek központi része ezen Európát meghatározó szellemi irányzat értékei köré csoportosul. Természetesen, a korábban megjelölt témák mellett - szokás szerint - alkalom adódik a szórakozásra, ismerkedésre, valamint a felkínált kulturális programok élvezésére. A rendezvény részletes programterve itt olvasható.


12345678910...