Támogatóink:

A Pénzügyi Törvénykönyv előírása szerint az adófizető állampolgár a jövedelme után befizetett adójának legtöbb 2%-át felhasználhatja olyan nem-kormányzati szervezetek támogatására, amelyek a 26/2000. számú kormányrendeletben foglaltak szerint egyesületi vagy alapítványi jelleggel működnek. Az egyházközségek továbbra is kedvezményezettjei lehetnek e támogatásnak.

Tisztelettel kérjük híveinket, támogatóinkat, a velünk rokonszenvezőket, hogy ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 2 %-át egyházközségeink, ill. az unitárius egyházi jellegű civil szervezeteink felé.

A támogatás átutalására a 230-as számú kérvényt (több jövedelmi forrással rendelkezők számára a 200-as űrlapot – letölthetők itt) a támogatónak ki kell töltenie a személyére vonatkozó adatokkal (I. rész), valamint a kiválasztott egyházközség, illetve szervezet adataival (II. rész).

A II. részben a támogatott szervezet következő adatait kell beírni, román nyelven: a szervezet neve, adószáma, IBAN bankszámlaszáma. Az összeg helyére a 2007. évben befizetett jövedelemadó 2%-nak megfelelő összeget kell bevezetni. Amennyiben valaki nem ismeri befizetett adója összegét, és így nem tudja kiszámítani annak 2%-át, akkor a II/2. alatti összeg helyét üresen kell hagynia – a pénzügyi hatóság majd kitölti azt.

Az adóbevallási nyilatkozatot kinek-kinek a személye szerint illetékes pénzügyi hivatalhoz kell személyesen vagy postai úton eljuttatni, 2010. május 15-ei határidővel.

Az alábbiakban hat olyan unitárius egyházi civil szervezet adatait soroljuk fel, amelyeket eddigi eredményei érdemessé tesznek a támogatásra. Amennyiben valamelyik egyházközséget választja, akkor az egyházközség vezetőségénél tájékozódjon a szükséges adatokról (román megnevezés, adószám, bankszámlaszám).

Gondviselés Segélyszervezet (az Erdélyi Unitárius Egyház szeretetszolgálatát kivitelező egyesület)
- román megnevezés: Asociaţia Gondviselés
- adószám (cod de identificare fiscală): 23481515
- bankszámlaszám (cod IBAN): RO56BTRL01301205I21454XX

Gyámszülői Közösség Alapítvány (a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium háttérszervezete)
- román megnevezés: Fundaţia Comunităţii Tutelare
- adószám (cod de identificare fiscală): 4758114
- bankszámlaszám (cod IBAN): RO83RNCB2940000001460001

Jakab Lajos Alapítvány (a lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthont működtető szervezet)
- román megnevezés: Fundaţia Jakab Lajos Locodeni
- adószám (cod de identificare fiscală): 7679260
- bankszámlaszám (cod IBAN): RO40RZBR0000060001415097

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (az Erdélyi Unitárius Egyház ifjúsági szervezete)
- román megnevezés: Asociaţia Naţională de Tineret Dávid Ferenc
- adószám (cod de identificare fiscală): 9085507
- bankszámlaszám (cod IBAN): RO81RNCB2200000012110001

Pro János Zsigmond Egyesület (a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium háttérszervezete)
- román megnevezés: Asociaţia Pro János Zsigmond
- adószám (cod de identificare fiscală): 16733997
- bankszámlaszám (cod IBAN): RO50RNCB2290000051380001

Unitárius Nők Országos Szövetsége (az unitárius egyházközségekben működő nőszövetségek országos szervezete)
- román megnevezés: Asociaţia Femeilor Unitariene din România
- adószám (cod de identificare fiscală): 9343746
- bankszámlaszám (cod IBAN): RO47BTRL01301205921439XX

További tájékoztatásért, kérjük, forduljanak az illetékes egyházi szervekhez. (lásd a Név- és címjegyzékben).