Támogatóink:

 

 
2017. 07. 25. III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor

A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség az unitárius és az érdeklődő más felekezetű gyerekek számára idén is szervez gyerektábort július utolsó hetén, július 24-30. között. A tábor helyszínéül az egyházközség imaháza és udvara szolgál. A gyerektábor napközbeni tevékenységeket nyújt, az éjszakákat a gyerekek otthon töltik

A tábor célja az, hogy elmélyítését és gyakorlati alkalmazását adja a tanév során a vallásórákon tanultaknak. Ezért a tábor bibliai alapvetése Jézus működése, címe: Jézus a barátom. Ezáltal Jézus tanításának lényegéről, az Isten országa megvalósulásáról tanulunk, az ezt bemutató példázatokat és a csodatetteket járjuk körül. Mindezek megtaníttatásával és játékos feldolgozásával, gyakorlatba való ültetésével az a célunk, hogy a gyerekek Jézusban ráismerjenek arra a példaadóra, aki az ő barátjuk is lehet. A tábor tevékenységei az ismeretszerzés, a játékosság, a szórakozás, a hasznos időtöltés mellett egy nagyobb célt is szolgál: az istenszeretetet megéreztetni a gyerekekkel Jézus nagyságán és példáján keresztül. Tovább...


2017. 07. 13. A XLI. Unitárius Ifjúsági Konferencia zárónyilatkozata

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2017. július 7-9. között Vargyason szervezte meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. A rendezvényen az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében, illetve a központi szervező csapat tagjaiként 200 fiatal vett részt. A konferencia a következő programrészekből állt: istentiszteletek, áhítatok, előadások, műhelymunkák, valamint szórakoztató programrészek. A konferencia záró mozzanataként kopjafát avattunk. Tovább...


2017. 07. 13. Tájékoztatás lelkészi állás püspöki rendelkezéssel való betöltéséről

A Désfalvi Unitárius Egyházközség 2017. június 18-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Küküllői Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 53/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Désfalvi Unitárius Egyházközség lelkészi állását az egyházközség közgyűlése püspöki rendelkezéssel kívánja betölteni. Tovább...


2017. 07. 12. Várfalvi unitárius tábor, 2017 - MTVA

 

2017. 07. 12. XLI. Unitárius Ifjúsági Konferencia - Vargyas, 2017. július 7–9 - MTVA