Konfirmandusok Mozgótábora,

2017. július 10–16.


1. A tábor célja

A kornfirmandusok mozgótáborával hármas célt tűzünk magunk elé: a konfirmációi felkészítés – a hitértés és hitélmény – elmélyítését, az ifjúsági egyletekbe való betagolódás elősegítését és a középfokú iskolaválasztás tudatosabbá tételét.

2. Megvalósulás formája

A tábor autóbuszos kirándulás, gyalogtúra és helyi tevékenységek váltakozása formájában valósul meg. Első délután és este Kolozsváron ismerkedés, összekovácsolódás, vacsora. Reggel gyalogtúrára indulunk a Székelykőre vagy a Tordai-hasadékba. Útközben bográcsban főzünk és tanulunk. Torockóról a busz visszavisz Kolozsvárra, onnan indulunk szerda reggel Torda és Marosvásárhely érintésével Csehétfalvára. Csütörtököt és pénteket inkább helyi táborozásként éljük meg, sok érdekes és tanulságos tevékenységgel, beiktatva egy Székelykeresztúri iskolalátogatást, illetve sporttevékenységeket. Pénteken reggel újra útra kelünk, megnézzük a székelyderzsi világörökség-templomunkat, majd az udvarhelyi Septimiában fürdőzünk, aztán a Homoród mentén haladunk végig, hogy estefelére Nagyajtára érjünk. Itt töltjük a tábor hátralevő részét, sok meglepetéssel.

3. Jelentkezés

A táborba kizárólag az idén konfirmáltak jelentkezhetnek. A jelentkezés az előleg befizetésével történik, a fiatalok a szülő általi bejelentés sorrendjében kerülnek fel a VEN előadótanácsosnál levő listára.

4. Költség

A tábort a MUE támogatja. Ez teszi lehetővé, hogy az egyéni hozzájárulás személyenként csak 300 lej. Ebből 50 lejt vissza nem térítendő előlegként a helyi lelkészhez vagy a VEN tanácsoshoz, a másik felét a táborba érkezéskor lehet befizetni.

5. Érkezés

Július 10-én 15 óráig Kolozsvárra kell megérkezni, a Püspökség/Kollégium előcsarnokába. A táborvezetők ott fogadják a táborozókat, akik megkapják a szobáikat, és 16 órakor már kezdődhet is a program.

6. Hoznivaló

A tábor helyszínei részint jól felszerelt körülmények, részint idéiglenesen matracokkal berendezett szálláshelyek fogadják a táborozókat, de mindenütt megfelelő tisztálkodási és étkezési lehetőségekkel. A szokásos utazó személyi kellékek mellett, mint tisztálkodási eszközök, pizsama, egy hétre való nyári ruha stb., hozzunk magunkkal túracipőt, egy rend melegebb ruhát, kisebb méretű hátizsákot vagy tarisznyát gyalogtúrához és városnézéshez. Hálózsák vagy takaró szükséges. Legyen nálunk egy jegyzetfüzet és írószer is. Valamennyi zsebpénzünk is legyen. És fürdőruhánk.

7. Hazamenetel

A gyerekek a nagyobb utazási csomópontokban felvehetőek a szülők által, ennek ütemezését később közöljük, de telefonon folyamatában is lekövethető. Akiket Nagyajtáról visznek el, az istentisztelet után értük lehet jönni. Aztán megállunk Segesváron, Balavásáron, Marosvásárhelyen, Aranyosgyéresen, Tordán és végállomásként Kolozsváron.

8. Táborvezetők (változhat)

Név(sor) szerint:

Bodor Lídia Emese a kolozsvári János Zzigmond Unitárius Kollégium vallástanára


Czire Szabolcs teológiai tanár, valláserkölcsi nevelési előadótanácsos

Jobbágy Júlia segédlelkész, Kolozsvári Belvárosi egyházközség

Lakatos Sándor a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium vallástanára, zenész

Lőrinczi Levente – kissolymosi unitárius lelkész, zenész

Molnár Imola – nagyváradi unitárius lelkész


Palkó Zalán Koppány – VI. éves teológiai hallgató

Rácz Norbert Zsolt Kolozsvár Belvárosának lelkésze

Szilagyi Szilamér - V. éves teológiai hallgató

Szőcs Előd III. éves teológiai hallgató


9. Kötelezvény

A tábor sikere a résztvevő fiatalok és a táborvezetők együttműködésének függvénye. Táborvezetőként mi mindent megteszünk, hogy az élményteli és gyarapodást jelentő együttlét megfelelő fegyelem mellett valósuljon meg. Nem vállalhatunk azonban felelősséget a fiatalok azon viselkedéséért és tetteiért, amellyel a velük ismertetett és számonkért tábori szabályzatot megsértik. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket erre emlékeztetve és ezt vállalva küldjék a táborba.

Mindenkit szeretettel várunk!

További részletekért forduljanak bizalommal

Czire Szabolcshoz, az Egyház valláserkölcsi nevelési előadótanácsosához

cziresza@yahoo.com