Közlemény a kárpátaljai nemzettársaink unitárius egyházi segélyezéséről


A Magyar Unitárius Egyház és a Gondviselés Segélyszervezet az elmúlt hónapokban adománygyűjtést szervezett a rászoruló kárpátaljai nemzettársaink segélyezése céljából, aminek eredményeként mindösszesen 2.495.761 forint, azaz 35.587 lej céladomány gyűlt össze. Ebből az erdélyi unitárius gyülekezetek összesen 21.328 lejt (1.495.761 forint) adományoztak, míg a magyarországi unitárius egyházkerület 1.000.000 forint (14.259 lej) adományt fordított e nemes célra. Az adományok teljes körű jegyzékét a www.gondviseles.org honlapon közöltük.

Az adományok felhasználása az alábbiak szerint történt.

– A magyarországi egyházkerület 1.000.000 forint összértékű támogatását átutaltuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, amely azt a jól működő kárpátaljai segélyprogramjaira fordította maradéktalanul.

Az erdélyi egyházrészben összegyűlt adományok nagy részét (1.261.176 Ft) eljuttattuk az Ungi Református Egyházmegyéhez, amely mindezt szeretetkonyhák fenntartására fordítja. A felekezetközi alapon működő segélyprogram keretében 25 településen összesen 270 rászoruló személy részesül heti 2 alkalommal meleg ebédben. Az unitárius egyházi adományok két hónapon át teljesen fedezik az ebédprogram költségeit.

Az erdélyi adományok kisebb részéből (234.585 Ft) a kárpátaljai fiataloknak szervezett tábor részköltségeit fedeztük. Az egyhetes rendezvény költségeinek zömét a házigazda észak-kelet-magyarországi intézmények, szervezetek és magánszemélyek támogatása biztosította. A tábor összefoglaló közleménye alább olvasható.

Kárpátaljai fiatalok tábora a nemzeti összetartozás és szolidaritás jegyében

A nemzeti összetartozás és szolidaritás jegyében folyó év augusztus 24–29. között 17 kárpátaljai fiatal részvételével tábort szerveztünk az anyaországi Géberjénben (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). A tábor célja a háborús hangulat lelki terheinek enyhítése és az államhatárokon átívelő nemzeti együttműködés megélése volt. Mindezt változatos csoportos foglalkozásokkal és közösségi programokkal sikerült megvalósítanunk.

A tábor előkészítésében és kivitelezésében a következő szervezetek, intézmények és személyek vállaltak központi szerepet: Gondviselés Segélyszervezet, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Géberjén Önkormányzati Hivatala és Máténé Vincze Andrea polgármester, Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület (Géberjén), Ungi Református Egyházmegye és Balogh Attila esperes, Gabrien Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület (Géberjén), Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Közhasznú Egyesület, valamint Kovács Sándor országgyűlési képviselő.

Ezúton is köszönetet nyilvánítunk a házigazda géberjéni önkormányzatnak és egyesületeknek, anyagi támogatóinknak, továbbá mindazoknak, akik más módon járultak hozzá a tábor sikeres megszervezéséhez. A kárpátaljai résztvevőknek békét és kitartást kívánunk!

A tábor lezajlását és hangulatát tükröző élménybeszámolók és szemléltető képek, valamint az MTVA által készített összefoglaló riport forráshelye a www.gondviseles.org főoldalán található.

Kolozsvár, 2015. október 7.

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és a Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége