Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület

tisztségviselőinek beiktatási ünnepe

·        2013. január 26. Budapest

 • Áhítat: Simó Sándor esperes
 • Előfohász.
 • Egyházi ének: 199. 1. szakasz: Tebenned bíztunk…
 • Bibliaolvasás.
 • Ima.
 • Dr. Szent-Iványi Ilona jegyző felolvassa az október 27-i választási eredményeket.
 • Püspöki helynök beiktatása
 • Püspöki helynök szószéki szolgálata
 • Elekes Botond főgondnok székfoglaló beszéde.
 • Dr. Barabássy Sándor egyházkerületi felügyelő gondnok köszöntő beszéde.
 • A vendégeket köszönti: Dr. Szent-Iványi Ilona jegyző.
 • Üdvözlő beszédek:
  • Dr. Máthé Dénes főgondnok
  • Dr. Lackner Pál evangélikus tábori püspök
  • Dr. Huszár Pál református főgondnok, világi elnök
  • Dr. Fischl Vilmos MEOT főtitkár
  • Csallóközi Zoltán Miniszterelnökség Miniszterelnök-helyettes Titkársága főosztályvezetője, kabinetfőnök Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes nevében
 • Máté Ernő közügyigazgató megköszöni a részvételt az egyházi felekezeti képviselőknek.
 • Elekes Botond főgondok megköszöni az állami és világi képviseletet.
 • Kászoni József püspöki helynök áldást mond.
 • Unitárius Himnusz 214. 3. vers.
 • Mészáros Nóra Zita énekvezér orgonajátékára kivonulás.
 • Fogadás.

Aranyossy György fényképeit az unitárius képtárban és az egyház Facebook oldalán lehet megtekinteni.